Thông báo

Thông báo về việc vận chuyển TQ-VN đối với hàng hóa đóng gỗ


Kính gửi Quý khách hàng!

 

Theo tình hình diễn biến hiện tại của thị trường, hàng hóa sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, do đó đối với những hàng hóa Qúy khách đã lựa chọn dịch vụ đóng gỗ sẽ được gỡ bỏ để bên Hải quan dễ thực hiện thủ tục kiểm tra.

 

Vì vậy, đối với những mặt hàng dễ vỡ, Pugo kiến nghị Qúy khách hàng không lựa chọn dịch vụ Đóng gỗ, và ghi chú trên đơn “Hàng dễ vỡ” để bộ phận vận chuyển lưu ý.

 

Pugo kính báo để Qúy khách hàng có thể nắm được thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

 

Trân trọng!

 

07-05-2020
  • thời gian tạo