Thông báo

Thông báo về việc lưu kho hàng hóa tại kho Pugo  Hồ Chí Minh


Kính gửi Quý khách hàng!

Hồ Chí Minh đã cho phép nhiều hoạt động thiết yếu được hoạt động, kho Pugo Hồ Chí Minh của chúng tôi cũng đã sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của quý khách. Theo đó, để đảm bảo công tác vận hành, phục vụ việc giao vận hàng hóa tới quý khách luôn suôn sẻ, giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa.Từ ngày 01/10/2021, Pugo thu phí lưu kho trở lại với hàng hóa tại kho Pugo Hồ Chí Minh

Pugo xin thông báo để Quý khách hàng nắm thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng! 

BQT Pugo.vn