Thông báo

Thông báo về việc kiểm hàng


Kính gửi quý khách hàng!

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khi kiểm đếm hàng hoá tại kho Trung Quốc, Pugo khuyến nghị Quý khách hàng không nên sử dụng công cụ dịch khi đưa sản phẩm vào giỏ hàng.

Vì nhân sự kho của Pugo ở phía Trung Quốc chỉ có thể kiểm hàng với các thuộc tính đưa vào giỏ hàng bằng tiếng Trung nên với các trường hợp dùng dịch sang ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung, Pugo sẽ không hỗ trợ kiểm đếm sản phẩm theo thuộc tính (có thể chỉ kiểm đếm theo số lượng chung).

Kính mong Quý khách hàng lưu ý để đảm bảo được dịch vụ tốt nhất.

Trân trọng!