Thông báo

Thông báo về giao hàng với kho Hồ Chí Minh và Đà Nẵng


Kính gửi Quý Khách Hàng!

Hiện nay, theo thông tin thực tế truyền thông cập nhật thì tại khu vực miền Trung do ảnh hưởng của bão làm cho mưa và ngập lụt có thể kéo dài. 

Việc này làm ảnh hưởng đến thời gian giao hàng của Pugo tại kho Hồ Chí Minh và kho Đà Nẵng sẽ chậm hơn so với thời gian dự kiến thông thường.

Vì vậy, Pugo xin thông báo để Quý Khách nắm được thông  tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

 

Trân Trọng

BQT Pugo.vn