Thông báo

Thông báo thay đổi tý giá nhân dân tệ [Cập nhật ngày 06/05/2020]


Kính gửi Quý khách hàng!

Pugo trân trọng thông báo về việc thay đổi tỷ giá do biến động tỷ giá gần đây trên thị trường tự do. Cụ thể, toàn bộ các đơn hàng đặt cọc từ 0h00 ngày 06/05/2020 sẽ áp dụng theo tỷ giá mới là: 1 NDT= 3.455đ. Các đơn hàng đặt cọc trước 0h00 ngày 06/05/2020 vẫn áp dụng theo tỷ giá cũ.

Trân trọng!

05-05-2020
  • thời gian tạo