Thông báo

Thông báo thay đổi phí nạp tiền thanh toán qua QR Code từ 05/03/2019


Kính gửi Quý khách hàng!

Từ ngày 05/03/2019, khi Quý Khách nạp tiền thanh toán qua QR Code sẽ có phí là 0.55%.

Pugo thông báo để Quý khách hàng nắm bắt thông tin và chủ động trong kinh doanh.

Trân trọng!

04-03-2019
  • thời gian tạo