Thông báo

Thông báo thay đổi phí mua hộ hàng Trung Quốc tại Pugo.vn


Kính gửi Quý khách hàng,
Pugo xin trân trọng thông báo về việc thay đổi phí mua hộ hàng Trung Quốc về Việt Nam.Cụ thể như sau:
- Phí mua hộ : 1% Giá trị đơn hàng.
- Thời gian áp dụng : Đơn đặt cọc từ 0h00 ngày 12/12/2021.
* Lưu ý : Phí mua hộ tối thiểu 10.000đ/đơn hàng.

Các đơn hàng đặt cọc trước 0h00 ngày 12/12/2021 vẫn áp dụng theo biểu phí cũ 
Trân trọng!