Thông báo

Thông báo thay đổi chính sách lưu kho từ 15/01/2021


Kính gửi Quý khách hàng!

 

Pugo trân trọng thông báo thay đổi Chính sách lưu kho từ ngày 15/01/2021. Nội dung chính sách như sau:

1.    Thời gian lưu kho là thời gian tính từ thời điểm kiện hàng có trạng thái “Kho Việt Nam” cho đến khi chuyển trạng thái “Yêu cầu giao”.

2.    Pugo có trách nhiệm lưu kho, bảo quản hàng hóa cho khách hàng miễn phí trong vòng 05 ngày (bao gồm ngày nghỉ/lễ). Sau 05 ngày, khách hàng vẫn chưa tạo yêu cầu giao để nhận hàng, Pugo sẽ tính phí lưu kho theo biểu phí: 1.000đ/Kg/Ngày.

3.    Cân nặng tính phí lưu kho là cân nặng tính phí của kiện hàng trên đơn.

4.    Các kiện hàng lưu kho quá 15 ngày tính từ thời điểm bắt đầu lưu kho, Pugo sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa và không có nghĩa vụ hoàn lại tiền đặt cọc đơn hàng hay các loại phí trên đơn hàng cũng như không có bất cứ trách nhiệm nào đối với hàng hóa thanh lý.

 

 

Trân trọng! 
Bản Quản Trị Pugo.vn