Thông báo

Thông báo tạm dừng xuất hàng kho Đại Đồng


Kính gửi Quý khách hàng!

Nhằm mở rộng kho bãi cũng như để phục vụ nhu cầu hàng hóa của Quý khách hàng tốt hơn Pugo xin thông báo tạm dừng xuất hàng tại kho Đại Đồng trong ngày 08/01/2021. 

Pugo trân trọng kính báo để quý khách hàng có thể nắm được thông tin và chủ động  trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng!