Thông báo

Thông báo nạp tiền bằng hình thức QR Code được miễn phí giao dịch


Kính gửi Quý khách hàng!

Để hỗ trợ tốt hơn cho Quý khách, từ ngày 22/12/2018 khi Quý Khách nạp tiền bằng hình thức QR Code sẽ được miễn phí giao dịch

Pugo thông báo để quý khách hàng nắm bắt thông tin và chủ động trong kinh doanh.

Trân trọng !