Thông báo

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh Trung Quốc


Kính gửi Quý khách hàng!

Trong Lễ Quốc Khánh Trung Quốc năm nay, được diễn ra vào thời gian từ ngày 01/10/2022 - 10/10/2022

Kho Trung Quốc Pugo sẽ nghỉ lễ 1 ngày ( 01/10/2022)

Pugo xin thông báo vẫn hỗ trợ tiến hành giao dịch và mua hàng trong thời gian này, tuy nhiên có thể sẽ chậm trễ hơn so với ngày thường. Đồng thời, hàng hóa vẫn sẽ được vận chuyển về kho Trung Quốc xong tiến độ xử lý sẽ chậm hơn do bên vận chuyển và shop có thể nghỉ lễ. 

Pugo xin thông báo để Quý khách hàng nắm được thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng!