Thông báo

Thông báo hình thức vận chuyển Tiết Kiệm


Kính gửi Quý Khách Hàng !

Nhằm phục vụ Quý khách hàng được tốt hơn, Pugo triển khai trở lại hình thức vận chuyển tiết kiệm với cước phí tối ưu, chi tiết như sau:

  • Hà Nội: 25.000đ/Kg . Thời gian vận chuyển dự kiến: 6-8 ngày
  • Hồ Chí Minh: 28.000đ/Kg. Thời gian vận chuyển dự kiến: 10 - 12 ngày.
  • Đà Nẵng: 28.000đ/Kg Thời gian vận chuyển dự kiến: 8 - 12 ngày.
  • Lưu Ý: Thời gian vận chuyển dự kiến trong điều kiện vận chuyển thuận lợi

Pugo xin thông báo tới tất cả Quý Khách Hàng!

Trân Trọng

BQT Pugo.vn

 

 

Bài Viết Liên Quan