Thông báo

Thông báo hình thức vận chuyển Tiết Kiệm


Kính gửi Quý Khách Hàng !

Nhằm phục vụ Quý khách hàng được tốt hơn, Pugo triển khai trở lại hình thức vận chuyển tiết kiệm với cước phí tối ưu, chi tiết như sau:

  • Hà Nội: 25.000đ/Kg . Thời gian vận chuyển dự kiến: 6-8 ngày
  • Hồ Chí Minh: 28.000đ/Kg. Thời gian vận chuyển dự kiến: 10 - 12 ngày.
  • Đà Nẵng: 28.000đ/Kg Thời gian vận chuyển dự kiến: 8 - 12 ngày.
  • Lưu Ý: Thời gian vận chuyển dự kiến trong điều kiện vận chuyển thuận lợi

Pugo xin thông báo tới tất cả Quý Khách Hàng!

Trân Trọng

BQT Pugo.vn