Thông báo

Thông báo giao nhận hàng tại kho Việt Nam qua shipper


Kính gửi Quý Khách hàng!

Để đảm bảo việc lấy hàng tại kho được chính xác, đối với các trường hợp Quý Khách đặt shipper như GO-VIET, Grab đến kho lấy hàng. Quý khách vui lòng nhắn tin cho tài xế GO-VIET, Grab mã phiếu giao hàng để đối chiếu với kho khi nhận hàng.

Trân trọng cảm ơn !