Thông báo

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH ĐÓNG/QUẤN TÚI KHÍ


Kính gửi Quý khách hàng!

 

Trong tình hình diễn biến hiện tại của thị trường, hàng hóa  sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, do đó đối với những đơn hàng khách hàng  đã lựa chọn dịch vụ đóng gỗ sẽ gặp khó khăn trong việc thông quan về Việt Nam .

 

Vì vậy, Pugo sẽ cung cấp “Chính sách đóng(quấn) túi khi” thay dho “chính sách đóng gỗ” đối với hàng dễ vỡ.

 

Cụ thể, với Đơn hàng Quý khách chọn Đóng gỗ sẽ được thay thế bằng việc Đóng/quấn túi khí.

 

Thời gian áp dụng : 13/06/2020.

 

Phí đóng (quấn) túi khí khí sẽ được tính như phí đóng kiện gỗ được quy định tại biểu phí nhập hàng Pugo cụ thể như sau:

 

 

Kg đầu tiên

Kg tiếp theo

Phí đóng (quấn) túi khí

20 tệ/kg đầu

1 tệ/kg

 

 

Thông báo được áp dụng, duy trì đến khi có sự điều chỉnh, thay đổi từ phía Pugo. Vậy Pugo trân trọng kính báo để Qúy khách hàng có thể nắm được thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

 

Trân trọng!