Thông báo

[17/04/2024] Thông báo GIẢM cước phí vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam


Kính gửi Quý khách hàng! 

Pugo trân trọng thông báo: GIẢM 1.000đ/kg cước phí vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, được áp dụng cho đơn hàng Vận Chuyển Thường và có thời gian xuất kho Trung Quốc từ 00h ngày 17/04/2024 như sau:

Khối lượng đơn hàng

  Hà Nội

 Hồ Chí Minh 

 Đà Nẵng 

< 10Kg

27.000đ/Kg

35.000đ/Kg

 36.000đ/Kg 

Từ 10Kg đến dưới 30Kg

26.000đ/Kg

34.000đ/Kg

35.000đ/Kg

Từ 30Kg đến dưới 100Kg

25.000đ/Kg

33.000đ/Kg

34.000đ/Kg

Từ 100Kg 

Thỏa thuận trước khi lên đơn hàng 

 

Lưu ý: Các đơn hàng xuất kho Trung Quốc trước 00h ngày 17/04/2024 sẽ áp dụng biểu phí vận chuyển cũ:

Khối lượng đơn hàng

 Hà Nội

 Hồ Chí Minh 

 Đà Nẵng 

< 10Kg

28.000đ/Kg

36.000đ/Kg

 37.000đ/Kg 

Từ 10Kg đến dưới 30Kg

27.000đ/Kg

35.000đ/Kg

36.000đ/Kg

Từ 30Kg đến dưới 100Kg

26.000đ/Kg

34.000đ/Kg

35.000đ/Kg

Từ 100Kg 

Thỏa thuận trước khi lên đơn hàng 

 

Trân trọng!