Thông báo

[10/05/2023] Thông báo GIẢM cước phí vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam


 

Kính gửi Quý khách hàng! 

Pugo thông báo điều chỉnh Giảm 2.000đ/kg đối với hình thức Vận Chuyển Thường, Tiết Kiệm với tất cả các mức trọng lượng của đơn hàng, có thời gian xuất kho Trung Quốc từ 00h ngày 10/05/2023 như sau:

(*) Cước cân nặng vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam 

Khối lượng đơn hàng

    Hà Nội     

 Hồ Chí Minh 

 Đà Nẵng 

< 10Kg

30.000đ/Kg

38.000đ/Kg

 39.000đ/Kg 

Từ 10Kg đến dưới 30Kg

29.000đ/Kg

37.000đ/Kg

38.000đ/Kg

Từ 30Kg đến dưới 100Kg

28.000đ/Kg

36.000đ/Kg

37.000đ/Kg

Từ 100Kg 

26.000đ/Kg

34.000đ/Kg

35.000đ/Kg

 

(*) Cước cân nặng vận chuyển TIẾT KIỆM từ Trung Quốc về Việt Nam

Khối lượng đơn hàng

    Hà Nội     

Hồ Chí Minh

  Đà Nẵng 

> 50Kg (*)

21.000đ/Kg

24.000đ/Kg

24.000đ/Kg

 

Lưu ý: Các đơn hàng xuất kho Trung Quốc trước 00h ngày 10/05/2023 sẽ áp dụng biểu phí cân nặng cũ: 

(*) Cước cân nặng vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam 

Khối lượng đơn hàng

    Hà Nội     

 Hồ Chí Minh 

 Đà Nẵng 

< 10Kg

32.000đ/Kg

40.000đ/Kg

 41.000đ/Kg 

Từ 10Kg đến dưới 30Kg

31.000đ/Kg

39.000đ/Kg

40.000đ/Kg

Từ 30Kg đến dưới 100Kg

30.000đ/Kg

38.000đ/Kg

39.000đ/Kg

Từ 100Kg 

28.000đ/Kg

36.000đ/Kg

37.000đ/Kg

 

(*) Cước cân nặng vận chuyển TIẾT KIỆM từ Trung Quốc về Việt Nam

Khối lượng đơn hàng

    Hà Nội     

Hồ Chí Minh

  Đà Nẵng 

> 50Kg (*)

23.000đ/Kg

26.000đ/Kg

26.000đ/Kg

 

Cảm ơn Quý khách đã đồng hành cùng Pugo trong suốt thời gian qua!

Trân trọng!