Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG MỚI VỚI BẢN WEB TRÊN DESKTOP/MOBILE


Hiện tại, Pugo có cải tiến thêm 2 tính năng mới đối với bản web trên desktop và mobile:

- Quý khách có thể sử dụng tính năng thay đổi dịch vụ Đóng gỗ/Quấn túi khí/Kiểm hàng khi đơn ở trạng thái "Đã đặt cọc".

- Quý khách có thể upload/ paste ảnh tối đa 10 ảnh/đơn ngay tại phần trao đổi đơn hàng.

Để sử dụng được các tính năng mới này, Quý khách chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Tính năng thay đổi dịch vụ đóng gỗ/quấn túi khí/kiểm hàng khi đơn ở trạng thái "Đã đặt cọc".

- Truy cập tài khoản Pugo phần danh sách đơn hàng, chọn chi tiết đơn hàng để hiển thị đầy đủ thông tin của đơn hàng.

- Trong thông tin đơn hàng, mục “Dịch vụ sử dụng” đã được cập nhật thêm tính năng tích chọn dịch vụ. Quý khách ấn tích sử dụng dịch vụ theo mong muốn.

Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng đối với các đơn ở trạng thái “Đã đặt cọc

2. Tính năng upload/ paste ảnh trong trao đổi đơn hàng.

- Truy cập tài khoản Pugo phần danh sách đơn hàng, chọn chi tiết đơn hàng để hiển thị đầy đủ thông tin của đơn hàng.

- Trong thông tin đơn hàng, mục “Trao đổi với Pugo trên đơn” đã được cập nhật thêm tính năng upload/paste hình ảnh trực tiếp. Quý khách ấn vào biểu tượng khung ảnh trên phần nhập trao đổi để up ảnh.

Chọn ảnh cần up lên, ấn Open ( Mở )

Lưu ý: Tính năng này chỉ upload/ paste tối đa 10 ảnh/đơn.

Bài Viết Liên Quan