Blog tin tức

Nhập hàng trung quốc: Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên 1688


1.Truy cập vào website 1688.com, sử dụng trình duyệt Google Chrome, google translate.

2. Đăng nhập vào tài khoản 1688, nếu là lần đầu, bạn đăng ký tài khoản miễn phí.

Nếu là cá nhân thì đăng ký tài khoản cá nhân rồi điền đầy đủ thông tin

Tìm kiếm sản phẩm, bạn có thể copy những từ khóa sau đây " Xem tại: Nhập hàng Trung Quốc Danh mục các từ khóa sản phẩm "

Bạn nên sử dụng phân loại sản phẩm theo các tiêu chí giá cả để dễ dàng tìm kiếm