Blog tin tức

Nguyên tắc Quy đổi Trọng lượng tính phí cho hàng hóa


Để hỗ trợ tốt hơn cho Quý khách hàng, PUGO áp dụng Nguyên tắc Quy đổi Trọng lượng tính phí cho hàng hóa đối với nhóm hàng nhẹ và cồng kềnh (hàng có trọng lượng nhẹ nhưng thể tích lớn).

Công thức tính Quy đổi:
– Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng Vận chuyển Thường.
Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/8000

– Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng Vận chuyển Tiết Kiệm và Đặc Biệt. 
Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/5000

Nguyên tắc:

  • Nếu cân nặng thực tế của kiện hàng ≥ cân nặng quy đổi: PUGO tính phí vận chuyển theo cân nặng thực tế.
  • Nếu cân nặng thực tế của kiện hàng < cân nặng quy đổi: PUGO tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi. 

Ví dụ:

  • Kiện hàng có kích thước dài 40cm; rộng 20cm; cao 20cm;
  • Cân nặng quy đổi theo thể tích 40*20* 20/8000 =2 kg.  

Các lưu ý:

  • PUGO mặc định tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi với mọi kiện hàng.
  • Trường hợp Quý khách muốn kiểm tra và xác minh thông tin, Quý khách chủ động thực hiện đo lại kích thước kiện hàng. Nếu phát hiện sai khác, Quý khách gửi hình ảnh xác thực kích thước đúng của kiện hàng (bao gồm: hình ảnh kiện hàng có mã kiện, hình ảnh đo lại kích thước các cạnh của kiện hàng) qua chức năng “Khiếu nại” để PUGO kiểm tra và phản hồi trực tiếp trên đơn hàng.