Thông báo

Thông báo về việc tạm dừng hình thức giao nội thành Hồ Chí Minh


Kính gửi Quý khách hàng,

Do nguyên nhân khách quan đem lại, Pugo sẽ tạm thời ngừng hỗ trợ hình thức giao nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách hàng vui lòng lựa chọn hình thức Giao hàng chuyển phát và Giao nhận tại kho 

Pugo xin kính báo để quý khách hàng có thể nắm được thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng!