Thông báo

Thông báo thay đổi chính sách và biểu phí từ ngày 1/11/2018


Kính gửi Quý khách hàng!

Để hỗ trợ tốt hơn cho Quý khách, Pugo thông báo thay đổi chính sách và biểu phí từ ngày 1/11/2018.

Chi tiết xem tại: 

- Quy định và chính sách nhập hàng Trung Quốc : 

https://pugo.vn/ho-tro/quy-dinh-va-chinh-sach/quy-dinh-va-chinh-sach-nhap-hang-trung-quoc-qua-pugovn/6497479872

- Biểu phí dịch vụ nhập hàng: 

https://pugo.vn/ho-tro/bieu-phi/bieu-phi-dich-vu-nhap-hang-trung-quoc-qua-pugo/1275129307

Cảm ơn Quý khách đã đồng hành cùng Pugo trong suốt thời gian qua !

Trân trọng.

31-10-2018
  • thời gian tạo