Biểu phí

Biểu phí vận chuyển Tiết Kiệm từ Trung Quốc về Việt Nam


Biểu phí vận chuyển tiết kiệm từ Trung Quốc về Việt Nam 

(Áp dụng từ ngày 06/07/2019)

 

Cước cân nặng vận chuyển Tiết Kiệm từ Trung Quốc về Việt Nam = số cân nặng của đơn hàng x đơn giá cước cân nặng.

Khối lượng đơn hàng Cước cân nặng Thời gian vận chuyển
Từ 100 Kg  15.000đ Từ 5 đến 7 ngày
Khối lượng lớn Liên hệ Liên hệ

 

Lưu ý:

  • Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi theo khối. Cân nặng được áp dụng tính phí là mức cân nặng cao hơn giữa cân nặng thực và cân nặng quy đổi. Cân nặng quy đổi được tính theo công thức : (Kg) = (dài(cm) x rộng(cm) x cao(cm))/6000.
  • Đơn giá cước cân nặng được tính trên tổng cân nặng của các kiện hàng theo đơn.
  • Nếu tổng cân nặng dưới 0.5Kg sẽ được làm tròn thành 0.5Kg.
  • Cước cân nặng vận chuyển TQ - VN là cước được tình từ Kho TQ của Pugo về đến Kho Hà Nội của Pugo
06-07-2019
  • thời gian tạo